You need to upgrade your Flash Player
This is replaced by the Flash content.
 
 
  « Terapotik Alan Listesi
Gastrointestinal Sistem
Midenin Asit Dengesinin Sağlanması
Sindirim sistemi, alınan gıdaların sindirilmesi, kişinin ihtiyacı olan maddelerin kan dolaşımına verilmesi ve işe yaramayan kısımların da vücuttan uzaklaştırılmasından sorumludur.
Bu sistem içerisinde gastrointestinal yapıda yer alan midenin asit dengesinin bozulmasından kaynaklanan başlıca hastalıklar; peptik ülser, gastroözofajiyal reflü, dispepsi, gastrittir. Sorunun kaynağı mekanik olabileceği gibi Helicobacter pylori isimli bakteriden kaynaklanan mide şikayetleri de gelişebilmektedir.

Helicobacter pylori, midenin koruyucu salgı tabakasının altında çoğalıp yaşayan bir bakteridir. H. pylori salgıladığı maddelerle hem midenin asit salgısından kendisini korur, hem de midenin iç tabakasına hasar verir. Bu nedenle dispepsi, gastrit ve ülser gibi hastalıklara neden olur. Kalabalık yaşam, kötü hijyen koşulları ve düşük sosyoekonomik koşullar enfeksiyon oranını artırmaktadır. Etkenin bulaşma yolları tam olarak bilinmemekle birlikte, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kontamine (bakterinin bulaşmış olduğu kirli, enfekte) sular sorumlu tutulmaktadır. Diğer olası bulaşma yolları tükrük, mide salgıları, kontamine yiyecekler ve dışkı olabilmektedir. H. pylori enfeksiyonları dünyada oldukça yaygındır. Türkiye’deki erişkinlerde de, H. pylori görülme sıklığı, gelişmekte olan diğer ülkelere benzer olarak %80-85 olarak belirlenmiştir. Bu kadar sık görülen H. pylori adlı bakterinin, sindirim sistemi üzerinde sebep olduğu hastalıklardan korunabilmek için, bakterinin yok edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tedavide çoklu antibiyotik tedavisi kullanılmaktadır.

a)Peptik Ülser: Mideden salgılanan asidin, mide ve oniki parmak barsağında (duodenum) oluşturduğu hasar ile peptik ülserler oluşmaktadır. Genellikle duodenumun mide ile birleştiği kısımda (bulbus) oluşur. Oluşan bu duodenum ülserleri ile sadece midede yaşayan ve H. pylori olarak adlandırılan bakteri arasında bir bağlantı vardır. Bu bakteri ülser oluşumuna yardımcı olmaktadır ve bu bakterinin antibiyotikler ile yok edilmesi, ülserin daha sonraki yıllarda tekrar etmesini engellemektedir. Eğer bu bakteri yok edilmez ise peptik ülser nüks etmektedir. Peptik ülser, asit salgısını engelleyen ilaçların kullanılması ve H. pylori’nin mideden yok edilmesi ile tamamen iyileştirilebilmektedir. H. pylori bakterisinin yok edilmesi için genellikle bir asit salgısını engelleyen ilaç ile antibiyotik birlikte bir süre kullanılır.

b) Reflü: Reflü, asidik mide içeriğinin yemek borusuna (özofagus) geri dönüşüdür. Yemek borusu üstündeki kemik (sternum) arkasında yanma hissi, asidik, acı ve ekşi sıvının boğaza ve ağza gelişi sık ve uzun süreli periyodlar halinde tekrarlarsa, reflü oluşur. Bu hastalığın tedavisi için H2 reseptör antagonistleri veya proton pompası inhibitörü kullanılabilir.

c)Dispepsi: Hazımsızlık olarak da adlandırılır ve karnın üst kısmında rahatsızlık ve ağrı, rahatsızlık veren bir dolgunluk hissi, gaz çıkarma, geğirme, ağıza besin ve asit gelmesi gibi birçok semptomları olabilir. Bazı kişiler kendilerine iyi gelmeyen besinleri belirleyip bunlardan kaçınarak, çok hızlı yemeyerek ve olabildiğince stresten kaçınarak dispesiden uzak durabilirler. Bazılarının durumlarının kontrol edilmesi için ise antiasitler veya asit baskılayıcılar gibi ilaçlar gereklidir.

d)Gastrit : Mide mukozasının bir çeşit enflamasyonudur. Birçok değişik etkenlerin yaptığı uyarı sonrasında beyaz kan hücrelerinin mukozada birikmesi anlamına gelir. Gastrit akut veya kronik olabilir. Akut gastritte karnın üst kısmında ağrı, gaz, geğirme, yanma, ekşime,bulantı ve kusma gibi bulgular görülürken kronik gastritte ağrı daha az belirgin olup yemek sonrasında şişkinlik ve dolgunluk hissi, erken doyma, bulantı hissi, geğirme, iştahsızlık ve ağızda kötü tat gibi dispeptik yakınmalar daha sık görülür. Oluşum sebepleri arasında: Helicobacter pylori, Aspirin ve antiromatizmal ilaçlar, Alkol sayılabilir.

Tedavide kullanılan majör ilaç grupları:
Proton pompa inhibitörleri (ya da "PPI"lar): Mide asidi üretiminin uzun süreli azaltılmasını sağlayan ilaçlardır; günümüzde mide asit sekresyonunun en potansiyel azaltıcısı konumundadırlar. Proton pompa inhibitörleri mide paryetal hücresindeki hidrojen/potasyum ATPaz enzim sistemini geridönüşümsüz bloke ederek etki gösterir .Proton pompası gastrik asit sekresyonunda en son evredir ve gastrik lümene H+ sekresyonunu sağlaması nedeniyle inhibisyon için ideal süreçtir. Bu şekilde % 99 a varan oranlarda asit sekresyonunu engellerler.

H2 antagonistleri: mide paryetal hücresinde histamin'in etkisini bloke ederek bu hücrelerdeki asit salınımını azaltan moleküllerdir. Bu ilaçlar dispepsi tedavisinde kullanılır. Ağır ülser vakası olan hastalarda idame tedavi de tercih edilmektedir. H2 antagonistleri idame tedavisinde başlıca kullanılan ilaçlardır.

Antibiyotikler: H. Pylori bakterisinin yok edilmesi amacıyla tedavide sıklıkla bir PPI ile kombine edilmektedir.
Karekodsuz Ürünler Bildirim Formu
Karekod Hata Bildirim Formu
Yan etki / advers reaksiyon bildirimleriniz için formu doldurup farmakovijilans@biofarma.com.tr adresine gönderiniz
Betasan Bant Sanayi
 
Münir Şahin İlaç San. ve Tic. A.Ş. © 2007 Her Hakkı Saklıdır.
Bu sitedeki bilgiler, hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmez.
Ana Sayfa | Hakkımızda | Tarihçe | Terapötik Alan | Ürünler | İletişim
Geniş Açı
Münir Şahin Ana SayfaHakkımızdaTarihçeTerapötik AlanÜrünlerİletişim