You need to upgrade your Flash Player
This is replaced by the Flash content.
 
 
  « Terapotik Alan Listesi
Enfeksiyon Hastalıkları
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Üst solunum yolu; burun, paranazal sinüsler, orta kulak, nazofarenks ve larinks’den oluşur. ÜSYE, insanların yaşamları boyunca en sık etkilendikleri enfeksiyonlardır. İnsanlar, yılda birden fazla bu tür enfeksiyonlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

ÜSYE’ye en fazla neden olan bakteriler; Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus olarak belirlenmiştir. Ampirik tedavi, bu etken patojenler göz önüne alınarak planlanmaktadır. Dört haftadan kısa süren ÜSYE enfeksiyonu, “akut ÜSYE”; 4-12 hafta arası süren ÜSYE , “subakut ÜSYE” ve 12 haftadan uzun süren ÜSYE, “kronik ÜSYE sinüzit” olarak isimlendirilmektedir.

A) Sinüzit: Burun ve göz çevresindeki kemiklerin içinde bulunan boşluklara “sinüs” bu boşlukların içini döşeyen mukozanın iltihaplanmasına “sinüzit” denilir. Özellikle kış aylarında daha sık görülen sinüzitin en önemli belirtileri zonklayıcı tarzda baş ağrısı, göz çevresine, gözün arkasına vuran ağrı, burun tıkanıklığı, iltihaplı geniz akıntısı. Sinüzitin kronikleşerek, cerrahiye kadar uzanan bir sürece girmesini engellemek için erken tanı ve tedavi önemlidir.

B) Otitis Media (orta kulak iltihabı): Orta kulakta enflamasyon ve pürülan sıvı toplanması ile karakterizedir. Semptomları arasında kulak ağrısı, kulak akıntısı, işitme kaybı ve ateş mevcuttur. %50-60 etken patojen bakterileridir. Çoğunlukla 15 yaş altı çocuklarda gözlenmektedir.

C) Farenjit ve tonsilit (bademcik iltihabı): Değişik mikroorganizmaların yol açtığı farenks (boğaz boşluğu) ve tonsil (bademcik) enflamasyonudur. Diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi etken patojenleri virüsler ve bakterilerdir. Farenjitte şiddetli boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü vardır. Bu belirtiler genellikle yüksek ateş ile birlikte gözlenir. Tonsilitte ise belirti olarak yutma sırasında duyulan ve kulak ağrısı ile karışan şiddetli ağrı şikayeti vardır. Bu ağrı küçük çocuklarda yemek yemek istememe ile ortaya çıkar. Ağrıya çoğunlukla yüksek ateş, halsizlik , baş ağrısı ve kusma eşlik eder.

Genitoüriner Sistem Enfeksiyonları
Üriner Sistem Enfeksiyonları (ÜSE)
ÜSE cinsiyet ayrımı olmaksızın her yaş grubunu etkileyen bakteriyel kaynaklı enfeksiyondur. İdrar, üretra, mesane, üreterler, böbrekler ve prostat ÜSE’nin kapsama alanına girer. ÜSE’nda %85 etken patofen E.coli’dir. Diğer etken patojenler, Gram(+) suşlar

• Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Enterokoklar (Salmonella, Shigella),
• Klebsiella pneumoniae, ve
• Proteus mirabilis’dir.

A) Sistit
Sık idrar veya idrar yapma hissi yakınmaları ile seyreden, mesaneyi tutan ÜSE’dir.
B) Pyelonefrit
Ateş, bel-göğüs bölgesi ağrısı ve hassasiyeti ile seyreden, mesane ve böbrekleri tutan ÜSE’dur.

Genital yolla bulaşan hastalıklar
Ana bulaşma şekli, cinsel yol olan enfeksiyonlardır. Bir kişiye cinsel yolla bulaşan hastalık tanısı konulduğunda bunun anlamı aynı hastalığı taşıyan en az bir kişinin daha olduğudur. Genital ülser adenopati, erkekte üretrit, servisit, pelvik inflamatuar hastalık ve vajinit genital yolla bulaşan başlıca hastalıklardır.

Erkekte üretrit, üretral akıntı ve kaşıntı ile seyreden genitoüriner sistem enfeksiyon tipidir. Ana etken patojenler,
• N.gonorrhoeae, C.trachomatis, T.vaginalis, H.simplex ve M.genitalium'dur.
Karekodsuz Ürünler Bildirim Formu
Karekod Hata Bildirim Formu
Yan etki / advers reaksiyon bildirimleriniz için formu doldurup farmakovijilans@biofarma.com.tr adresine gönderiniz
Betasan Bant Sanayi
 
Münir Şahin İlaç San. ve Tic. A.Ş. © 2007 Her Hakkı Saklıdır.
Bu sitedeki bilgiler, hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmez.
Ana Sayfa | Hakkımızda | Tarihçe | Terapötik Alan | Ürünler | İletişim
Geniş Açı
Münir Şahin Ana SayfaHakkımızdaTarihçeTerapötik AlanÜrünlerİletişim