You need to upgrade your Flash Player
This is replaced by the Flash content.
 
 

Kurumsal Değerler:

Münir Şahin İlaç Sanayi kurumsal değerlerini yenilik, hız ve büyüme oluşturmaktadır. Münir Şahin İlaç Sanayi başarısının çalışanlarının yetenek ve performansına bağlı olduğunu bilmektedir. Bu nedenle de, çalışanların doğru seçilmesi, gelişimlerinin sağlanması ve motivasyonlarının artırılması Münir Şahin İlaç Sanayi'nin en öncelikli amacıdır.

Organizasyon Yapısı:

Münir Şahin İlaç Sanayi organizasyon yapısında Yönetim Kuruluna bağlı Genel Müdür/CEO ve ona rapor etmekte olan diğer departman müdürleri bulunmaktadır.

  • Finans ve Muhasebe Departmanı
  • Satış ve Pazarlama Departmanı
  • Ruhsatlandırma Departmanı
  • İnsan Kaynakları Departmanı
  • Üretim ve Üretim Planlama Departmanı
  • Teknik Departman Departmanı
  • Depo ve Lojistik Departmanı

Münir Şahin İlaç Sanayi yaklaşık 150 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin her yerine hizmet götüren Münir Şahin İlaç Sanayi'nin 8 ilde de bölge ofisleri bulunmaktadır.

İşe Alım Süreci:

Münir Şahin İlaç Sanayi başarıya giden yolda ekibinin performans ve yetkinliklerinin en önemli taşlardan biri olduğunun bilinciyle, doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek için özenli ve titiz bir işe alma prosedürü uygululanmaktadır.

Münir Şahin İlaç Sanayi iş başvurularını internet aracılığıyla kabul edip, yine aynı kanalla tek tek cevaplamaktadır. Açık pozisyon olduğu durumlarda, uygun adaylar merkez ofise görüşmeye çağırılmakta, ilk görüşme İnsan Kaynakları tarafından yapılmakta, görüşme olumlu sonuçlanırsa ilgili birimin yöneticisiyle ikinci görüşme yapılmaktadır. Aday uygun bulunursa İnsan Kaynakları tarafından yapılan iş teklifinde pozisyonla ilgili tüm bilgiler kendisine veriliyor. Adayın iş teklifini kabulünden sonra, işe giriş işlemlerine başlamaktadır.

Kariyer Gelişimi:

Münir Şahin İlaç Sanayi'nde kariyer gelişiminde hedef, personelin sadece bir üst pozisyona geçmesi değil, mevcut pozisyonundaki yetki ve sorumlulukların performansına bağlı olarak artırılmasıdır. Bu nedenle kişisel gelişimin devamlılığı sürekli hedeflenen kriterlerden birisidir. Yıllık olarak planlanan eğitim programları da bu hedefi destekleyici niteliktedir.

Eğitim:

Her Münir Şahin İlaç Sanayi çalışanının gelişim planında eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Pozisyonun ve kişinin ihtiyaçlarına göre alması gereken eğitimler belirlenerek İnsan Kaynakları Departmanı'na bildirilir. İnsan Kaynakları tarafından yapılan eğitim planlaması çerçevesinde eğitimler gerçekleştirmektedir. Eğitimler niteliğine göre şirket dışı kaynaklardan alınmaktadır ya da İnsan Kaynakları Departmanı tarafından verilmektedir. Gerekli görüldüğünde yurt dışı seminerler de programa dahil edilmektedir.
AÇIK POZİSYONLAR

Karekodsuz Ürünler Bildirim Formu
Karekod Hata Bildirim Formu
Yan etki / advers reaksiyon bildirimleriniz için formu doldurup farmakovijilans@biofarma.com.tr adresine gönderiniz
Betasan Bant Sanayi
 
Münir Şahin İlaç San. ve Tic. A.Ş. © 2007 Her Hakkı Saklıdır.
Bu sitedeki bilgiler, hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmez.
Ana Sayfa | Hakkımızda | Tarihçe | Terapötik Alan | Ürünler | İletişim
Geniş Açı
Münir Şahin Ana SayfaHakkımızdaTarihçeTerapötik AlanÜrünlerİletişim